Resensi Novel Sunda "CARITA NYI HALIMAH" [R. Adrian M. Yusuf]

Wasta   : R. Adrian M. Yusuf
Kelas   : XI IPA 1Judul Novel :  "Carita Nyi Halimah"
Pengarang  : Samsoedi
Pamedal  : Kiblat Buku Utama
Jumlah Kaca : 100 kaca
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Taun Terbitan : 2005
Harga : Rp. 19.000,-Resensi Novel

Carita Nyi Halimah ngalalakonkeun budak awéwé anu nalangsa nu asalna boga indung jeung bapa beunghar nu jug ujug jadi jelema susah. Basa bapana diasupkeun ka pangbérokan alatan pite­nah deungeun, indungna kagegeringan nepi ka han­teuna pisan. Saterusna Nyi Halimah cicing di ninina bari digawé di imah Nyonya Linn. Basa ka­pang­gih metik kekembangan di kebon sisieun ge­dong dununganana, manéhna disiksa ku Nyo­nya Linn nepi ka asa bubuk huluna, getih tina si­rah­na nyarakclakan kana bajuna. Basa keur nye­kar di kuburan indungna, manéhna panggih jeung tuan nu keur bebedil, tuluy diajak digawé di imahna. Ti harita manéhna teu eureun-eureun meunang cocoba anu kacida beuratna, nepi ka nga­laman diasupkeun ka pangbérokan.

Kaunggulan novel “Carita Nyi Halimah" nyaeta, dina caritana ngandung atikan moral nu seueur.
Kumargi kakurangan novel ieu nyaeta nganggo undak usuk basa anu rada sesah dicerna ku jalmi nu awam kana basa sunda.

posted under |

6 komentar:

ishmah pribadini mengatakan...

citakan:ka-...bulan?

Dian Novianti mengatakan...

hatur nuhun kana resensi na.. hapunteun nya ku abdi di copas kangge tugas.. :) blog na sae.. :)

EMS_Ihya mengatakan...

Kang ari pdf na aya teu? punteun

Ymauluddia mengatakan...

Hatur nuhun punten nya di copas kanggo pancen sunda :)

ひかり かつみ mengatakan...

izin copas untuk tugas sekolah

Reihan Krisnayadi mengatakan...

izin zopas juga buat tugas sekolah

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Diberdayakan oleh Blogger.

Banner


Crossed Red Kunai - Naruto